02 – Madonna col Bambino (Madonna del Garofano) – Monaco, Alte Pinakothek